Ordföranden fattar pennan....

 

Tänk vad tiden går fort....

Det har gått ett helt år sedan jag valdes till ordförande i ÖPAF, och nu kan verksamhetsåret 2004  läggas till handlingarna.

Vad innehåller då dessa handlingar, d v s vår verksamhetsberättelse? Vad var det som var nytt och vad var det som var annorlunda?

Jo, nytt för året var treårstestet (intressant fortsättning följer).

Annorlunda var att styrelsen enbart bestod av ”kvinnfolk”. (Det har fungerat bra, men frågan är om någon intressant fortsättning följer?)

Som nytillträdd ordförande pläderade jag för att nästa valberedning måste ha som målsättning, att få tillbaka det manliga inslaget i styrelsen. Vi får snart veta vad valberedningen lägger fram för förslag.

Föreningens två årliga basaktiviteter, d v s utställning och premiering, genomfördes med sedvanlig rutin och bravur. Och platsen för både utställning och premiering, Karlslunds herrgård, är en vacker och ändamålsenlig, mötesplats för hästarrangemang.

Jag vill också ta tillfället i akt, och framföra ett stort tack till Else-Mari Jansson som med hjälp av Irene Lado, tog tag i och startade upp vårt medlemsblad. Ett jättebra initiativ!

Redaktörskapet för ÖPAF:s medlemsblad, övertogs under året av Ann-Marie Olsson, som redan hunnit visa professionella kvaliteter i sitt första nummer. Ann-Marie är även den som, ytterst förtjänstfullt, skapat och nu sköter, d v s uppdaterar vår hemsida, www.opaf.se. SJÄLVKLART bör alla medlemmar ha denna sida som ”fönstersida” när Internet kopplas upp där hemma.

Verksamhetsåret 2005 har startat, med en schematisk årsplanering av nuvarande styrelse, men för den nya styrelsen att genomföra denna efter sina infallsvinklar.

Jag ber avslutningsvis att få tacka alla medlemmar för att tillsammans med Er ha haft ett intressant och mycket givande ÖPAF-år 2004.

 

Till den nya styrelsen säger jag bara: LYCKA TILL!

Er Monica Grosshed

ordförande verksamhetsåret 2004